Όροι Διαγωνισμών

Στους διαγωνισμούς του athensstories.gr δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοικοι Ελλάδας, εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά από τους επιμέρους όρους του κάθε διαγωνισμού.

Τα αποτελέσματα των διαγωνισμών προκύπτουν από την ιστοσελίδα τυχαίας επιλογής αριθμών random.org αφού προηγουμένως κάθε συμμετοχή έχει λάβει έναν μοναδικό προσωπικό αριθμό.

Η διάρκεια του διαγωνισμού αναφέρεται στην εκάστοτε σελίδα του διαγωνισμού.

Το εκάστοτε δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

Για την αποστολή του δώρου, οι νικητές επιβαρύνονται με τα έξοδα αποστολής του κούριερ.

Το athensstories.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει το διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους διεξαγωγής του ή να αλλάξει τη διάρκειά του. Οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά τους όρους του διαγωνισμού θα γνωστοποιείται στο αντίστοιχο δημοσίευμα που περιέχει τις αρχικές πληροφορίες γύρω από τον εκάστοτε διαγωνισμό.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής του διαγωνισμού δεν επικοινωνήσει εντός 15 ημερών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης, το athensstories.gr διατηρεί ρητά το δικαίωμα να επαναλάβει την κλήρωση και να ανακηρύξει ως νικητή άλλο συμμετέχοντα του διαγωνισμού.

Αν για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής αποποιηθεί το δώρο ή δεν το παραλάβει σε διάστημα 15 ημερών από την κλήρωση, το athensstories.gr διατηρεί απεριόριστα το δικαίωμα να διαθέσει ή να μην διαθέσει το δώρο.

Το athensstories.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια υποβολής συμμετοχών στον εκάστοτε διαγωνισμό, όπως και κατά τη διάρκεια της αποστολής των ηλεκτρονικών ενημερώσεων για τα αποτελέσματα του εκάστοτε διαγωνισμού.

Το athensstories.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση μη-ορθής συμπλήρωσης των στοιχείων επικοινωνίας του χρήστη

Οι νικητές εξουσιοδοτούν το athensstories.gr να εντάξει τα ονόματά τους στην αντίστοιχη λίστα των νικητών που θα αναρτηθεί σε σχετικό δημοσίευμα.

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις τις οποίες δηλώνουν στον εκάστοτε διαγωνισμό του athensstories.gr μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων/email αποκλειστικά από τους διοργανωτές και τον εκάστοτε δωροθέτη.

Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι σε περίπτωση που έχουν διαγράψει τις ηλεκτρονικές διευθύνεις από την λίστα αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων/email, η συμμετοχή τους σε νέο διαγωνισμό έπεται και την εκ νέου εισαγωγή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων στην λίστα αυτή.

Η συμμετοχή στους διαγωνισμούς συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.